Die Gelofte 1838


'Vier jou feesdae, o Juda; betaal jou geloftes" Nahum 1:15

Gelofte
(Afrikaans)
 Hier staan ons
voor die heilige GOD van hemel en aarde
 om 'n gelofte aan Hom te doen dat
 as Hy ons sal beskerm
en ons vyand in ons hand sal gee,
 ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag
 soos 'n sabbat sal deurbring,
 en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig
 waar dit Hom behaag,
 en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat
hulle met ons daarin moet deel tot
 nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte
 want die eer van Sy naam sal verheerlik word
deur die roem en die eer van oorwinning
aan hom te gee.

Gelofte
(Nederlands)
 Mijne Broeders en Mede-landgenoten,
 hier staan wij tans op een ogenblik voor een
heilige God van Hemel en aarde om een
belofte aan Hem te beloven,
 als Hij met Zijn bescherming met ons zal
wezen, en onze handen zal
geven dat wij hem overwinnen, dat wij die
dag en datum elk jaar
als en verjaardag en een dankdag zoals een
Sabbat in Zijn eer zullen doorbrengen;
 en dat wij een tempel to Zijn eer stichten
 zullen, waar het Hem zou behagen;
 end dat wij het ook aan onzen kinderen
 zullen zeggen, dat zij met ons erin moeten
 delen, tot gedachtenis ook voor onze
 opkomende geslachten.
 Want de ere van Zijn Naam daardoor zal
verheelikt worden, dat de roem en eer van
overwinning
 aan Hem zal worden gegeven.

Comments

Popular Posts